ค้นหาข้อมูล จากที่นี่ได้นะ

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

บทกลอน


-บางคนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แต่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชีวิตและหัวใจ

-บางคนถึงอยู่แสนไกล แต่กลับเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจและชีวิต

-บางคนแม้อยู่ใกล้ชิด แต่ไม่ได้อยู่ในความคิดและหัวใจ

-บางคนที่ได้จากไป แต่กลับอยู่ในความคิด ชึวิต และหัวใจ.